روزنامه پیام زمان
  •  info@payamdaily.ir

  •  02632530055

  •   09123481560

روزنامه,پیام زمان,روزنامه پیام زمان,اخبار,امروز
ادمین ۱ تیر ۱۳۹۸ در ۱۱:۳۹ ق٫ظ خبر قبلی خبر بعدی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان هشدار داد: وضعیت مخزن های آب زیر زمینی استان البرز بسیار ناگوار است.
به گزارش پیام آشنا، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان البرز با اشاره به برداشت های بی رویه از سفره های زیر زمینی استان از شناسایی ۱۱ هزار و ۴۵۰ حلقه چاه غیر مجاز در البرز خبر داد و گفت: از این تعداد ۲ هزار و ۳۸ حلقه چاه غیر مجاز در ماه های اخیر مسدود شده است.
داوود نجفیان قطع برق چاه های غیرمجاز را یکی از مهمترین راهکارها برای پیشگیری از برداشت بی رویه از سفره های زیر زمینی دانست و افزود: با هدف احیاء و تعادل بخشی، ۱۲۵ چاه کشاورزی در استان اصلاح پروانه شده است.
وی با اشاره به اینکه براساس شاخص کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل اگر بیش از ۴۰ درصد منابع آب تجدید پذیر در یک حوضه آبریزبه مصرف برسد آن حوضه در شرایط ناپایدار با تنش آبی شدید قرار دارد اظهار کرد: میزان مصرف آب تجدید پذیر در کشور ۸۳ درصد و دراستان البرز ۹۶ درصد است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز افزایش جمعیت و کمبود آب شرب را از چالش های منابع آب استان معرفی کرد و گفت: تبعات منفی وضعیت کنونی برداشت از منابع آب زیر زمینی، کاهش کیفیت آبخوان های البرز، پیشروی جبهه آب های شور به ویژه در مناطق جنوبی استان، فرونشست دشت ها و عدم برگشت پذیری کمی و کیفی سفره ها از دیگر چالش های منابع آب البرز به شمارمی رود.
وی مطالعه و اجرای طرح های آبخیزداری، خرید و انسداد چاه های کم بازده کشاورزی، جایگزینی پساب تصفیه خانه های فاضلاب با چاه های کشاورزی در دشت های بحرانی، اجرای پروژه تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب در دشت ها را به عنوان اقدامات انجام شده در بخش منابع آبی البرز برشمرد و افزود: مطالعه تغذیه مصنوعی رودخانه فشند با ۸۲ درصد پیشرفت، مطالعه طرح تغذیه مصنوعی رودخانه کرج با ۹۵ درصد پیشرفت، پروژه اجرای سد انحرافی، کانال انتقال و حوضچه های تغذیه مصنوعی دشت هشتگرد با ۷۵ درصد پیشرفت در حال انجام است.
نجفیان با اشاره به توقیف تجهیزات حفاری غیرمجاز به تعداد ۶۴۹ مورد از سال ۹۱ تا سال گذشته، تهیه و نصب دستگاه های کنتور هوشمند، ایجاد تشکل های آب بران و حمایت از این تشکل ها، ایجاد و استقرار بازار محلی آب و ساماندهی شرکت های حفاری تاکید کرد: ۲۰ تیم در البرز کنترل میزان برداشت آب های زیر زمینی و جلوگیری ازحفر چاه غیرمجاز را در دستور کار و نظارت مستمر قرار داده اند.
وی در ادامه از برنامه ریزی ویژه امسال برای بستن چاه های غیرمجاز سخن گفت و خاطرنشان کرد: در حال حاضر با ۶۵ میلیون متر مکعب کمبود آب شرب مواجهیم که بدان معناست که همکاران ما در آبفا ۶۵ میلیون متر مکعب مازاد بر ظرفیت آبخوان ها در حال بهره برداری هستند.
این مسئول با اشاره به اینکه با ادامه رشد جمعیت استان، ۳۸۰ میلیون متر مکعب کمبود آب شرب خواهیم داشت افزود: برداشتِ بیش از ظرفیتِ آبخوان ها سبب شرایط بسیار ناگوار در مخزن ها شده است و کسری مخزن به طور متوسط در البرز به ۷۰ میلیون متر مکعب رسیده است.