ورزشی | موضوع | روزنامه پیام آشنا روزنامه پیام زمان
  •  info@payamdaily.ir

  •  02632530055

  •   09123481560اولین دوره مربیگری آمادگی جسمانی درجه ۳ پس از به عهده گرفتن سرپرستی فدراسیون توسط افشین مولایی برگزار شد.